A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківська спеціалізована школа №1
з поглибленим вивченням окремих предметів
Жашківської міської ради Черкаської області

Положення цифрові ресурси.

Дата: 06.02.2020 09:05
Кількість переглядів: 179

Схвалено вченою радою

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Протокол 5

від “27 ” грудня 2019 року

 

Голова вченої ради

  _______Н. М. Чепурна

“27” грудня 2019 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНКУРС НА КРАЩИЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Конкурс на кращий  електронний освітній ресурс (далі ЕОР) для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу  закладів  дошкільної,  загальної середньої, спеціальної,  позашкільної освіти (далі – конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти,  розвитку цифрових компетентностей  педагогічних працівників та учнів області.

 

1.2. Завданнями Конкурсу є:

- виявлення  творчих доробків педагогічних працівників з упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в організацію освітнього процесу;

- максимально повне забезпечення освітнього процесу закладів освіти області електронними освітніми ресурсами;

- підвищення якості, доступності та конкурентноспроможності освітніх послуг у  закладах освіти області;

-  пришвидшення процесу діджиталізації освіти області;

- - створення умов для системного впровадження та активного використання ЕОР всіма учасниками освітнього процесу у власній педагогічній діяльності;

- наповнення «Колекції цифрових ресурсів» на Черкаському освітянському порталі.

1.3. На всі ЕОР, подані на Конкурс, авторські права зберігаються.

 

 

 

ІІ. Терміни проведення

 

Конкурс проводиться  з 01 березня - 20 квітня 2020 року.

Реєстрація кожного учасника конкурсу чи керівника творчої групи  за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1S2g03SbhsJWE0foIXeMI0IOsshLjaNSGtLeQG1AVUqg/edit з 25.02 – 28.02.2020 року.

 Заявки від  районних та міських відділів освіти, об’єднаних територіальних громад та закладів обласного підпорядкування для  участі у конкурсі  подаються в електронному  та роздрукованому вигляді (конкурсні роботи подаються лише в електронному вигліді, збережені на Google Диску) до 01 березня 2020 року .

Підбиття підсумків Конкурсу -  20 квітня 2020 року.

 

ІІІ.  Документація

 

         Керівники  органів управління освітою районних та міських відділів освіти, об’єднаних територіальних громад, директори навчальних закладів освіти  обласного підпорядкування  направляють електронний варіант заявки на E-mail: ludmilanedilya@gmail.com та  роздруковану заявку у кабінет 112 КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»  (методисту Неділі Людмилі Федорівні ) для  участі у конкурсі  із  загальним переліком ресурсів за формою (по кожному напрямку та навчальній дисципліні – окремо):

 

Назва навчального предмету

№ п/п

Прізвище, ім’я,             по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце  роботи (повна назва навчаль-

ного закладу)

Назва

ЕОР

Перелік

ресурсів, які ввійшли до ЕОР

Режим доступу до папки з розробкою  на Google Диску

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

https://drive.google.com/drive/folders/1Px6VNsUSmu35NfKKxvGOdGkf-KBHOXrH?usp=sharing

Назва наступного навчального предмету

№ п/п

Прізвище, ім’я,             по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце  роботи (повна назва навчаль- ного закладу)

ЕОР

Перелік

ресурсів, які ввійшли до ЕОР

Режим доступу до папки з розробкою  на Google Диску

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

 

 

Всього учасників:

 

 

Всього ЕОР:

Всього  ресурсів:

 

 

ІV. Учасники Конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути як окремі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, лабораторії, кабінети, кафедри тощо).

V. Вимоги до конкурсних матеріалів

5.1. ЕОР розробляється до навчальної теми чи розділу затверджених МОН України освітніх та навчальних програм,  підручників чи посібників,  відповідно до Державних освітніх стандартів.  

 

5.2. Вимоги до ЕОР визначаються Положенням про електронний освітній ресурс, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року № 749, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2019 р.
за № 666/33637). До
складу ЕОР можуть входити  лише авторські,    динамічні та інтерактивні комплекти цифрових навчальних  ресурсів, а саме: мультимедійні проєкти, відео-уроки, відео майстер-класи,  веб-квести, відеофільми, дидактичні матеріали, тестові завдання,  комп’ютерні тренажери, презентації,  аудіо-файли,   лепбуки в електронному вигляді, інтелект-карти,   цікаві  динамічні  фрагменти  та  розробки  уроків,

STEM-уроки,  віртуальна реальність, віртуальні лабораторії, віртуальні музеї,  доповнена реальність (ілюзія дійсності),  життєві приклади/ситуації,  імітаційні моделі 2D,  імітаційні моделі 3D,  інтерактивні завдання, інтерактивні карти, інтерактивні таблиці,  компетентнісні завдання, конструктори завдань, конструктори уроку, робочі зошити, словники,  контурні карти, лабораторні практикуми,   цифрові моделі 2D, цифрові моделі 3D, ігрові ресурси, навчальні вебсайти, дистанційні тематичні курси для вчителів та  учнів, інші електронні дидактичні демонстраційні матеріали.

 

5.3. ЕОР розробляється у різних форматах комп’ютерних програм, наприклад:  AutoPlay Media Studio,   Autoplay Menu Builder,  Visual Autorun,  SunRav BookEditor, AutoRun Pro Enterprise,   Master Tool,   Easy School Book, 3D PageFlip Reader, 3D Studіo MAX, FlipBook,  PowerPoіnt, Flash MX,  формат HTML у вигляді Web-сторінок  та інші. 

5.4. Вимоги до оформлення ЕОР:

 • створюється із застосуванням гіпертекстової технології,  мультимедійних компонентів, об’єднаних єдиним програмним середовищем.
 • повинен  обов’язково містити назву,  інформацію про автора (авторів), зміст із гіперпосиланнями на авторські розробки та список використаних джерел (приклади оформлення списку використаних джерел  за посиланням: http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/690).
 • повинен містити достатню кількість ілюстративного матеріалу, що активізує розумову діяльність учня і забезпечує практичну наочність навчання.
 • повинен містити цифрові ресурси та анімації  які дозволяють передати в динаміці процеси і явища, що вивчаються.
 • має містити гіперпосилання між елементами посібника і  мати посилання на розроблені цифрові ресурси (відповідно до пункту 5.2), що забезпечується застосуванням різноманітних програмних засобів навігації.
 • повинен бути виконаний у форматі, який дозволяє  редагувати авторські розробки  цифрових ресурсів.

 

  1. Вимоги до електронного підручника визначаються Положенням про електронний підручник, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.

 

5.6. Дистанційний тематичний курс має містити  програму курсу та  посилання на  дистанційний курс у відкритому доступі. Вимоги до дистанційних курсів визначаються Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.

5.7. До  ЕОР окремим текстовим файлом  додається «Картка опису» за такою схемою:

Картка опису

 1.  

Назва ресурсу  

Назва ЕОР

 1.  

Анотація 

2-5 речень, у яких висвітлюється до якого підручника розроблено ЕОР, які теми занять  розроблені та їх основний зміст

 1.  

Вид ЕОР

Електронний навчальний посібник, електронний освітній ігровий ресурс, електронний словник, електронні дидактичні демонстраційні матеріали, вебсайт і т.п.

 1.  

Автор(и) 

указати прізвище,  ім’я та по-батькові, посаду,  місце роботи автора  

 1.  

Навчальна дисципліна

Дошкільна освіта

Початкова освіта Українська мова

Загальна середня освіта Українська мова

Позашкільна освіта → Художньо-естетичний профіль

Управлінська діяльність

Виховна робота

Інклюзивна та спеціальна освіта

Практична психологія

Соціальна педагогіка

Шкільна бібліотека

 1.  

Клас, розділ, тема

вказується за чинними  освітніми чи навчальними програмами

 1.  

Аудиторія

учителі, учні, вихователі…

 1.  

Рік видання ресурсу

2020

 1.  

Джерело 

повна назва навчального закладу, де працює автор

 1.  

Адреса джерела

вказуються адреси сайтів, звідки скачані аудіо та відео файли запозичені із мережі Інтернет,  в іншому випадку вказується «Авторська розробка»

 1.  

Мова ресурсу 

 

 1.  

Ключові слова

вказуються теми розроблених уроків чи занять

 

5.8. До  ЕОР окремим текстовим файлом додається «Пояснювальна записка», яка містить: методичні рекомендації щодо його використання в освітньому процесі; настанову користувача; інструкцію з інсталяції (за потреби).

5.9. ЕОР у вигляді електронного навчального посібника, електронного підручника, електронного освітнього ігрового ресурсу тощо зберігається на комп’ютері в одній папці яку називаємо за прізвищем автора та назвою ЕОР (наприклад: Сіренко. Речення. 4 клас); ця папка має містити: загальну папка із розробками цифрових   ресурсів (Додатки), файл для запуску ЕОР (Старт),  пояснювальну записку та картку опису (окремими текстовими  файлами). Загальна папка ЕОР зберігається на Google Диску.

 ЕОР у вигляді вебсайту зберігається на Google Диску у такому вигляді: загальна папка яку називаємо за прізвищем автора та назвою ЕОР (наприклад: Іванова. Сюжетні задачі з реальними даними. 5 клас); у цій  папці  розміщуються: посилання на веб-сайт, пояснювальна записка та картка опису.

Дистанційний тематичний курс зберігається на Google Диску у такому вигляді: загальна папка яка має назву дистанційного курсу (наприклад: Булінг, соціальні мережі, безпека. Дистанційний курс для учнів 5-9 класів); у цій  папці  розміщуються: програма курсу,  посилання на дистанційний курс у відкритому доступі, пояснювальна записка та картка опису.

5.9.  ЕОР подається на Конкурс  лише в електронному вигляді, папка з файлами зберігається на Google Диску (адреса де  збережена папка із файлами на Google Диску вказується у колективній заявці).

Як зберегти розробку на Google Диску:

 

(Google Диск (англ. Google Drive) – хмарне сховище даних, яке належить компанії Google, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі та ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.

Google Диск надає безкоштовно до 15 ГБ вільного місця для зберігання будь-яких ваших даних.)

 

 1. Відкрити сайт: https://www.google.com/.
 2. В правому верхньому куті знайти вкладку «Пошта».
 3. Створити новий обліковий запис (якщо у Вас раніше не було електронної скриньки в Google),  ввійти у свій  обліковий запис.
 4. В правому верхньому куті відкрити «Додатки Google».
 5. Відкрити Google Диск, завантажити папку з ЕОР, надати доступ до файлів усім користувачам мережі Інтернет.
 6. Ця папка на Google Диску  учасників конкурсу має зберігатися не менше 5 років.

 

VI. Нагородження переможців

 

Автори ЕОР  або творча група,  які зайняли у Конкурсі І місце, нагороджуються  дипломами Департаменту  освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

За зайняте ІІ місце педагогічні працівники або творча група отримують диплом КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»,  за ІІІ місце – сертифікат  КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

                                                                                


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень