A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківська спеціалізована школа №1
з поглибленим вивченням окремих предметів
Жашківської міської ради Черкаської області

Стратегічні проекти виховної роботи

Дата: 19.09.2018 09:46
Кількість переглядів: 225

Стратегічні проекти виховної роботи

Основні завдання виховної роботи в центрі:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.
 2. Виховання поваги до Конституції, законодавства України, держаної символіки.
 3. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
 4. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 5. Забезпечення взаємодії навчального закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання учнівської молоді, розширення складу суб'єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 6. Посилення ролі сім'ї у вихованні дитини, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом.
 7. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.
 8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 9. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.
 • Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
 • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.
 • Розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху, розвиток волонтерського руху.
 • Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 • Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

Основні напрями роботи:

 1. Надання систематичної методичної допомоги класним керівникам під час планування їхньої роботи.
 2. Контроль рівня морального, правового та превентивного виховання учнів у колективах.
 3. Створення умов для учнів , викладачів, майстрів в/н для участі в районних, міських та обласних конкурсах.
 4. Посилення контролю за виконавчою дисципліною класних керівників, майстрів в/н .
 5. Використання інноваційних форм роботи із забезпечення діяльністю учнівського самоврядування.
 6. Посилення контролю за відвідуванням занять учнями.
 7. Систематична підтримка зв`язків із батьками.

Стратегічні проекти виховної роботи

 Проект «Професійне зростання класного керівника»

 Мета:

Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу у класного керівника.

 Завдання:

 1. Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду.
 2. Постійне підвищення кваліфікації класних керівників через участь у районних педагогічних виставках, семінарах і конференціях, залучення до публікацій, науково – дослідницької та експериментальної діяльності.
 3. Удосконалення роботи методичного об`єднання через організацію та проведення сучасного виховного заходу, вироблення інноваційного стилю діяльності.
 4. Організація роботи предметних тижнів.
 5. Педагогічні читання.
 6. Участь в роботі педагогічних виставок.
 7. Участь в семінарах та конференціях.

Очікувані результати:

 • постійне зростання педагогічного професіоналізму молодих і досвідчених педагогів;
 • підвищення престижу професії педагога;
 • навчання педагогічних працівників ефективного використання сучасних інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ);
 • упровадження нових освітніх технологій у навчально – виховний процес;
 • узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду.

Критерії оцінювання:

 • підвищення рівня кваліфікації викладача, майстра в/н, класного керівника;
 • самоосвітня діяльність педагогів;
 • постійні публікації у видавництвах всеукраїнського рівня;
 • участь викладачів, майстрів у професійних конкурсах.

 

 

 

 

 Проект «Обдарована дитина»

 Мета :

Розвиток обдарованої дитини в системі неперервного пошуку та підтримки здібних і талановитих учнів.

Завдання:

 1. Виявлення та підтримка обдарованих дітей для розвитку їх талантів, інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності.
 2. Удосконалення системи пошуку обдарованих дітей методом діагностування, спостереження і залучення до навчальної, виховної та трудової діяльності.
 3. Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах різних рівнів, спортивних змаганнях, конкурсах; написання та захист науково – дослідницьких робіт.
 4. Упровадження сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів.

 Очікувані результати:

 • робота учнів та викладачів над науково – дослідницькими темами та їх захист;
 • результативність участі учнів у районних, міських, обласних учнівських олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях;
 • підвищення рівня професійної компетентності викладачів у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект « Козацькому роду - нема переводу»

 Мета:

Виховання   незалежної особистості, мужнього громадянина – патріота України.

Завдання:

 • формування загальнолюдської духовності;
  • підготовка фізично розвинутих і мужніх захисників України;
  • виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери діяльності;
  • формування національно свідомого громадянина, духовно багатої особистості;
  • творче відродження засобів козацької педагогіки;
  • виховання здорових та сильних духом громадян України.

Очікуванні результати:

 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • залучення учнів до вивчення історії Запорізького козацтва;
 • залучення учнів до вивчення історії України;
 • відродження українських традицій;
 • формування лідерських рис;
 • участь у волонтерському русі;
 • ведення здорового способу життя;

Критерії оцінювання:

 • згуртованість колективу учнів;
 • відмова від шкідливих звичок;
 • знання історії козацького руху;
 • можливість очолити колектив;
 • активна участь в роботі учнівського самоврядування;
 • вміння стати на захист України;
 • залучення інших учнів до козацького руху.

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Учнівське самоврядування»

Мета:

Розвиток та реалізація творчого потенціалу учнів у системі суспільно – громадської організації.

Завдання:

 1. Формування організаторських здібностей, набуття соціального досвіду через залучення учнів центру до громадської діяльності.
 2. Виховання ініціативності, як активності, самостійності, відповідальності за доручену справу.
 3. Сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню учнів через організацію роботи гуртків та спортивних секцій.
 4. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят, природоохоронних акцій та операцій зі збереження майна, трудових десантів.
 5. Робота з сайтом навчального закладу.
 6. Робота ради учнівського самоврядування.

Очікувані результати:

 • розвиток творчих здібностей учнів.
 • дійове самоврядування в навчальному закладі та навчальних групах.
 • залучення більшості учнівської молоді до участі в організації виховних заходів в центрі.

Критерії оцінювання:

 • висока активність учнів у житті центру;
 • підвищення рівня активності учні у групових колективах за результатами діагностування;
 • позитивний імідж учнівського самоврядування;
 • співпраця органів учнівського самоврядування з педагогічною радою, батьківським активом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Традиції в центрі »

Мета:

Збереження традицій навчального закладу в системі проектування особистісного розвитку учнів.

Завдання:

 1. Розкриття творчих здібностей, талантів учнів під час проведення свят, конкурсів, ігор.
 2. Формування національної самосвідомості та розвиток моральних цінностей учнів з позицій добра, справедливості, доброчесності й людяності.
 3. Залучення учнів, їхніх батьків, педагогів, громадськості до життя центру через організацію спільних справ.

Очікувані результати:

 • сприяння духовному розвиткові учнівської молоді навчального закладу;
 • збереження та примноження традицій центру;
 • залучення батьків до участі в підготовці урочистих свят, конкурсів, фестивалів;
 • участь у суспільному житті району та міста.

Критерії оцінювання:

 • духовний розвиток учнівської молоді навчального закладу;
 • активна участь учнівського, педагогічного та батьківського колективів центру в проведенні традиційних виховних заходів;
 • підвищення рівня згуртованості учнів у групових колективах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Захист здоров`я»

Мета:

Збереження життя й здоров`я учасників навчально – виховного процесу.

Завдання:

 1. Виховання свідомого ставлення учнівської молоді до власного здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності .
 2. Створення здорових та безпечних умов праці для здійснення навчально – виховного процесу.
 3. Формування в межах навчально – виховного процесу орієнтирів на здоровий спосіб життя через упровадження в життя принципів зміцнення здоров`я всіх його учасників.
 4. Проведення моніторингу стану здоров`я учнів.
 5. Проведення просвітницької роботи серед батьків щодо їхньої відповідальності за здоров`я дітей.
 6. Створення умов для якісного харчування учнів.
 7. Організація харчування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 8. Організація днів здоров’я.
 9. Виконання охорони праці під час навчально- виховного процесу.
 10. Цивільний захист.

Очікувані результати:

 • збереження стану здоров`я учнів та викладачів;
 • позитивна динаміка у формуванні ціннісних орієнтацій учнів на здоровий спосіб життя;
 • підвищення рівня фізичної підготовки учнів;
 • оптимізація домашніх завдань із метою зниження перевантаження учнів.

Критерії оцінювання:


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень