A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський ліцей №1
Жашківської міської ради Черкаської області

Zhashkiv Lyceum 1 of Zhashkiv City Council of Cherkasy Region

Булінг. Антибулігова політика

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»                   на засіданні педагогічної ради школи                   Директор  Жашківський                                      протокол № __від___________                              ліцей  №1                                                                                

                                                                                  ________  Олександр ЯРОШ

 

 

 

 

 

АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА

безпечного освітнього середовища

Жашківського ліцею №1

 Жашківської міської ради

 Черкаської області

 

 

 

 

 

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.

 Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів.

Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей:

 • взаєморозуміння;

 • взаємоповага;

 • дружня атмосфера;

 • пріоритет прав людини;

 • толерантність;

 • постійний розвиток;

 • активна життєва позиція;

 • здоровий спосіб життя;

 • людяність, порядність;

 • повага до приватного життя;

 • мир, єдина країна.

З огляду на те, що створення концепції нового освітнього простору є надзвичайно складним завданням, і тому у закладі освіти створено.          

Антибулінгову політику безпечного освітнього середовища, яка регулюватиме стосунки між усіма учасниками освітнього процесу. Головною метою її у закладі освіти  є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчального закладу).

 

І. НОРМАТИВНА БАЗА

 

Нормативно-правові документи  щодо реалізації антибулінгової політики безпечного освітнього середовища:

 • Закон України «Про освіту»;
 •  Конвенції ООН про права дитини;
 •  Закону України «Про охорону дитинства»;
 •  Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»;
 •  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)»;
 • Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 509 від 22.05.2018 «Про

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;

 • Постанова КМУ в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658;
 • Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;
 • Розпорядження КМУ № 728-р від 10.10.2018 «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року»;
 • Лист МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»;
 • Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу";
 • Лист МОН України від 27.06.19р. № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;
 • Лист МОН України від 10.09.2019 № 1/9-570 «Щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії булінгу»;
 •  Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;
 • Наказ МОН України № 1646 від 28 грудня 2019р. «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394;
 • Лист МОН України від 13.01.2020 № 6/37-20 «Про підвищення рівня педагогічної компетенції щодо запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти»;
 • Лист МОН України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу, (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»;
 • Наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
 • Лист МОН України від 20.03.2020 р.  № 3 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
 • Лист МОН України від 31.03.2020 № 063/3996 «Про план заходів спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
 • Лист МОН України від 16.04.2020 № 063/4673 «Роз'яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646»;
 • Лист МОН України від 19.05.2020 № 6/645-20 «Щодо діяльності Національної дитячої гарячої лінії»;
 • Указ Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про

Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»;

 • Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

 • Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання

соціальних послуг»;

 • Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» ;
 • Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №938/2020 «Про

невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству,

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»;

 • Лист МОН України від 17.11.2020 No6/1379-20 «Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»;
 • Постанова КМУ від 24 лютого 2021 р. № 145 «Питання Державної

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»;

 • Лист МОН від 10 березня 2021 р. № 1/9-128 «Щодо необхідності

проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та

підвищення обізнаності батьків»;

 • Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 119/202 «Про

Національну стратегію у сфері прав людини»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ

 

Основні завдання антибулінгової політики безпечного освітнього середовища:

 1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу;

2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психолога, соціального педагога, батьків на освітнє середовище школи;

 3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу;

4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;

5. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі.

 

ІІІ. БУЛІНГ

 

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

         Вербальний боулінг. Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Фізичний булінг. Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

         Соціальний булінг. Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

         Кібербулінг. Кібербулінг  або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

 

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією, педагогічним колективом, здобувачами освіти, батьками. У цьому розділі запропоновано реагування та протидія булінгу.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в Жашківській спеціалізованій школі №1

Загальні питання:

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу освіти та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

 5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

 

                    Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 

1. Систематичність (повторюваність) діяння;

2. Наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

3. Дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору .

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу освіти, отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор або його заступник.

 5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

 6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

 8. Розгляд заяв здійснює директор з дотриманням конфіденційності.

 

Відповідальна особа

 1. Відповідальною особою призначається працівник закладу з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора.

3. Відповідальна особа призначається наказом директора.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви директор видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

 2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

 4. Комісія створюється наказом директора.

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор та інші заінтересовані особи.

 6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор має повідомити постраждалого.

 9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

 

 

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

 2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

 

Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор :

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

 - забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2. Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом, соціальним педагогом та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, соціального педагога створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

 

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

 Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту: «Стаття 173 п.4» .  

             Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого,

 - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,

- тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років,

 - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років,

-  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

 Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

V. АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

1. Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно-правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.

2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.

3. Запровадження профілактичних бесід правових знань на годинах спілкування.

4. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.

5. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.

 6. Батьківські збори – це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань навчання і виховання, ухвалення рішень.

 7. Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.

 8. Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби  закладу освіти та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.

9. Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

 

VІ. МОНІТОРИНГ АНТИБУЛІНГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Моніторинг за реалізацією антибулінгової політики

1. Директор закладу освіти  призначає уповноважену особу за реалізацію антибулінгової політики.

 2. Призначена особа відповідає за реалізацією антибулінгової політики, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до антибулінгової політики.

3. Кожні півроку відповідальна особа повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог антибулінгової політики працівниками закладу.

4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до антибулінгової політики та повідомляти про порушення її вимог на території.

5. На основі результатів анкет працівників відповідальна особа має підготувати звіт та передати його директору. Враховуючи результати моніторингу, директор повинен внести необхідні зміни до антибулінгової політики та повідомити про них працівників закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

в Жашківському ліцеї №1 Жашківської міської ради Черкаської області

 у 2023/2024 навчальному році

 

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу та «Антибулінгова політика безпечного  освітнього середовища» на педагогічній нараді.

Педагогічний колектив школи

Серпень

Психологічна служба школи: практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

2

 Забезпечення інформацією сайт школи щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018р. за №2657 – VIII, наказу МОНУ «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 26.12.2019р.

Педагогічний колектив, здобувачі освіти, батьки

Вересень

Психологічна служба школи: практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

 

3

Створення комісії з розгляду випадків булінгу та оформлення журналу реєстрації рішень комісії

Педагогічний колектив

До 10.09.2023р.

ЗДВР

Гричина А.М.

психологічна служба

4

Розміщення на шкільному веб-сайті, сторінці ФБ, дошці оголошень наступної інформації.

·Телефон довіри.

·Правила поведінки здобувачів освіти.

· План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.  ·Процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в ліцеї. 

·Порядок реагування на доведені випадки булінгу в ліцеї та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

Педагогічний колектив, здобувачі освіти, батьки

Вересень

Психологічна служба школи: практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

 

5

Засідання  класних керівників на тему: «Протидія булінгу в учнівському колективі».

Класні керівники

Вересень

Жовтень

Психологічна служба школи, ЗДВР

6

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню педагогічними працівниками.

Педагогічний колектив

Впродовж року

Педагогічний колектив

7

Проходження безкоштовного курсу «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS»)

Педагогічний колектив

Впродовж року

Педагогічний колектив

8

Впровадження Антибулінгової політики безпечного освітнього середовища

 

Педагогічний колектив, здобувачі освіти, батьки

Впродовж року

Психологічна служба школи, ЗДВР

 

9

Оформлення стенду

«Протидія булінгу».

Класні керівники

Жовтень

Психологічна служба школи: практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

10

Розробка рекомендацій для педагогів на тему: «Небезпека в інтернеті».

Педагогічний колектив

Грудень

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С. 

11

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу».

Педагогічний колектив

Березень

  Психологічна служба школи.

 

12

Контроль стану попередження випадків  булінгу.

Нарада при директору

Квітень

 

Директор, ЗДВР,

 психологічна служба школи

13

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».

1 – 11 класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А., соціальний педагог Кравченко А.С.

14

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування).

 

Батьки, здобувачі освіти

жовтень

Практичний психолог Мантачка І.А., соціальний педагог Кравченко А.С.

15

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Класні керівники

Впродовж року

Психологічна служба

Формування навичок дружніх стосунків у здобувачів освіти

1

Відеоролики, відео – презентації щодо запобігання булінгу в учнівському середовищі.

1-4 класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

2

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4 кл.) «Якщо тебе ображають»

1-4 класи

Вересень-жовтень

Психологічна служба

3

Обговорення та прийняття правил толерантної поведінки в класах, оформлення правил у вигляді

лепбуку.

5-7 класи

Листопад-грудень

Психологічна служба

4

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять.

9-11 класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

5

Тренінгові заняття «Протидія булінгу».

8-9  класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

6

Години спілкування  на тему: «Стоп булінг, кібербулінг, кібергрумінг».

7-11 класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

7

Години спілкування на тему: «Толерантне спілкування та дружні стосунки в класному колективі».

1-9 класи

Упродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

8

Виступ на методичному об’єднанні класних керівників на тему: «Стрес. Стресостійкість. Емоційне вигорання».

Педагоги

Листопад

Соціальний педагог Кравченко А.С.

9

Проведення заходів в рамках тижня «Виховуємо толерантність».

2-5 класи

Листопад

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

10

Проведення заходів в рамках акції «16 днів проти насильства».  Круглий стіл з учнівським самоврядуванням.

Учнівське самоврядування

Листопад-грудень

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С. представник ювенальної превенції Бакал Т.М., служба  у справах дітей.

11

Засідання учнівського самоврядування « Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»

Учнівське самоврядування

Лютий

Психологічна служба, педагог-організатор

12

Години спілкування в рамках українського проєкту #stop_sexтинг «Час говорити»

9-11класи

Впродовж року

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

13

Профілактика кібербулінгу.

Години спілкування «Обережно, кібербулінг, як проблема порушення прав людини».

5-7 класи

Лютий-березень

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

14

Профілактика кібергрумінгу. Години спілкування «Кібергрумінг: мова знущання»

9 класи

Лютий

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

15

Виставка малюнків «Ми різні, але рівні».

4 -7 класи

Травень

Практичний психолог Мантачка І.А. соціальний педагог Кравченко А.С.

16

Профілактика кібербулінгу. Тематичний урок «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

1-4 класи

Квітень

Вчителі інформатики, психологічна служба

Психологічний супровід

Діагностичний етап

1

 Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

Опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

Діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

Учасники освітнього процесу

 Упродовж року

 

За потреби

 

Психологічна служба школи

2

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Вересень-жовтень

Психологічна служба школи 

3

Діагностика стану психологічного клімату класу

4-8 класи

Упродовж року, за потреби

Практичний психолог

Соціальний педагог 

4

Анонімне анкетування учнів 5,9,11 класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Учні 5,9,11кл.

Упродовж року

Психологічна служба школи 

5

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час.

1-11 класи

Упродовж року за запитом

Практичний психолог

Соціальний педагог

6

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11 класи

Упродовж року за запитом

Практичний психолог  Соціальний педагог

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі».

1-11класи

Упродовж року

Психологічна служба школи

Класні керівники  

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини на сайті школи.

1-11класи

Упродовж року

Практичний психолог  

Соціальний педагог

3

 Консультування  «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Психологічна служба школи

 

4

Консультування батьків «Безпека в інтернеті».

Батьки

Упродовж року

Практичний психолог

Соціальний педагог  

5

Як виявити жертву цькування у школі. Алгоритм дій для батьків.

 Батьки

грудень

Практичний психолог

Соціальний педагог 

6

Рекомендації для батьків на тему:«Безконфліктне спілкування».

Батьки

Лютий

Психологічна служба школи

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень